24 / 7

Emergency Hotline
+31 (0) 20 571 22 80
fullimage type-1
Tarieven & Voorwaarden

Onze Tarieven

COMMERCIËLE PRAKTIJK

Codex Mulder drijft een commerciële rechtspraktijk met als doel om met cliënten een lange-termijn relatie op basis van wederzijds vertrouwen op te bouwen en in stand te houden. Dat betekent dat wij ernaar streven dat elke declaratie in overeenstemming is met de waarde die wij voor onze cliënten hebben gegenereerd.

Behoudens andersluidende afspraken (zie hieronder) werken wij op basis van uurtarieven, waarvan de hoogte afhankelijk is van de senioriteit van de behandelende advocaat, de mate van urgentie en de eventueel benodigde specifieke expertise. De standaard uurtarieven variëren van €190 tot €325. Over het honorarium wordt een opslag van 7% ter dekking van algemene kantoorkosten in rekening gebracht.

Wij werken niet op basis van een toevoeging ("gefinancierde rechtshulp").

Onder de foto: alternatieve tariefafspraken

blocktext type-1

ALTERNATIEVE TARIEFAFSPRAKEN

Op grond van voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten is het ons niet toegestaan om op basis van "no cure no pay" te werken. Wel zijn wij gaarne bereid om desgewenst alternatieve tariefafspraken met u te maken, zoals:

  • Een laag uurtarief + een deel van de opbrengst ("success fee")
  • Flat rates voor alle advocaten
  • Fixed fees
  • Capped fees
  • Staged fees
  • Abonnementsprijzen
  • Uitgestelde betaling

Ook andere alternatieven zijn altijd bespreekbaar