>> Verzekering en aansprakelijkheid

>> Verzekering en aansprakelijkheid

 
Wij adviseren en procederen op het gebied van diverse verzekeringen die betrekking hebben op goederentransport, casco, aansprakelijkheid, brand, kostbaarheden, kunst, logistieke protectie, exportrestitutie en fraude.

Verzekeraars, assurantietussenpersonen, verzekerden, financiële dienstverleners en banken staan wij bij in het managen van risico’s of wanneer er aansprakelijkheden dreigen. Wij adviseren en procederen over onder meer beroepsfouten, productaansprakelijkheid en (bedrijfs)ongevallen.