>> Transport en logistiek

>> Transport en scheepsbeslagen

Als een van de marktleiders op het gebied van vervoerrecht weten wij alles van transport over zee, over binnenwateren, door de lucht, over de weg en per spoor. Wij behandelen maritieme en logistieke ongevallen, zoals aanvaringen en andere calamiteiten, alsmede de daarmee gepaard gaande hulpverlening en avarij grosse. Indien nodig worden scheepsbeslagen gelegd. Daarnaast adviseren wij bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke verkoop van schepen. Ook worden wij ingeschakeld bij scheepskapingen waarmee grote internationale belangen gemoeid zijn.

>> Luchtvaartclaims

Op kantoor is veel expertise aanwezig over luchtvaartrecht, in het bijzonder met betrekking tot ladingclaims, ongevallen, persoonlijk letsel en vertragingsclaims.

>> Logistieke dienstverlening

Advocaten van Codex Mulder adviseren regelmatig over de aansprakelijkheden binnen de logistieke dienstverlening. Hierbij valt te denken aan opslag, distributie en de implementatie van Collateral Management Agreements en de daaraan gerelateerde aansprakelijkheden.