>> mr. Neeltje Romke de Vries

>> mr. Neeltje Romke de Vries

 
Neeltje Romke de Vries studeerde rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage bij Sotheby’s schreef zij haar scriptie getiteld “The art expert opinion: waaraan kunstexperts moeten of zouden moeten voldoen voordat zij zich uitspreken over toeschrijving en datering van kunstwerken”. In deze scriptie onderzocht zij de mogelijkheid om een standaard te formuleren voor de due diligence van kunstexperts gebaseerd op kunsthistorisch, technisch, juridisch, rechtsvergelijkend onderzoek en marktonderzoek.

Naast werkzaamheden bij het Stedelijk Museum Amsterdam en bij een Amsterdams Advocatenkantoor, bleef Neeltje gefascineerd door het toeschrijvingsproces en de rol van de kunstexpert in de markt. Om die reden sloot zij zich aan bij een stichting waar zij onderzoek deed naar de mogelijkheden van gespecialiseerde mediation- en arbitrageprocedures voor geschillen die samenhangen met de authenticiteit van kunst en werkte zij mee aan de ontwikkeling daarvan, welke plannen inmiddels zijn uitgegroeid tot een specifiek arbitragetribunaal voor kunstgeschillen.

Neeltje heeft een aantal jaren als zelfstandige uiteenlopende (non-)profit instellingen geadviseerd en gastcolleges verzorgd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een scherp oog voor bestuursprocessen en hun maatschappelijk speelveld. Neeltje heeft ervaring op het gebied van aansprakelijkheid van/binnen instellingen en legt zich, naast internationaal handels-, transport- en verzekeringsrecht ook toe op verzekering en vervoer van kunstobjecten.

Neeltje is in februari 2017 in Den Haag beëdigd en werkte tot haar overstap naar Codex Mulder bij een internationaal Haags kantoor. Neeltje is lid van de Marine Insurance Associates (MIA).

 
 

NeeltjeRomke-deVries
Advocaat

neeltje.romkedevries@codexmulder.com