>> mr. Jorijn Zijlstra

>> mr. Jorijn Zijlstra

 
Jorijn Zijlstra is in september 2014 in dienst getreden bij Codex Mulder en is werkzaam als advocaat. Tevens is zij beëdigd vertaler: Jorijn is tweetalig opgegroeid (Nederlands en Engels). Na haar Europees baccalaureaat in België volgden zowel een bachelor Internationale Communicatie als een bachelor European Law School. Jorijn sloot haar academische carrière af met een internationale Master Globalisation and Law en een Master Nederlands recht, beide gericht op het handels- en ondernemingsrecht. Ter afronding van haar Masters schreef zij een Engelstalige scriptie met als onderwerp ‘Do cargo-claimants enjoy more legal certainty as regards the rules governing the contractual liability of the MTO under the Rotterdam Rules?’, waarin zij een vergelijking maakte tussen de huidige aansprakelijkheidsregimes voor multimodaal vervoer in het Engels en Nederlands recht en dat van de Rotterdam Rules.

 
 

JorijnZijlstra
Advocaat

jorijn.zijlstra@codexmulder.com
+31 (0)6 439 933 05