>> mr. Bram Mulder

>> mr. Bram Mulder

Tot ons grote verdriet moeten wij u informeren dat onze oud-compagnon en naamgever van ons kantoor, mr Bram W. Mulder, op dinsdag 5 november 2019 is overleden. Het team van Codex Mulder kijkt met respect en plezier terug op de lange periode dat wij met Bram hebben mogen samenwerken. Onze gedachten gaan uit naar Bram’s vrienden en familie.

Bram is een zeer ervaren procesadvocaat, mediator, arbiter en adviseur. Hij organiseert en dirigeert internationale procedures, arbitrages en mediations en is gespecialiseerd in handelsrecht, in het bijzonder in herverzekeringsrecht, handelskooprecht en vervoerrecht.

Bram is in 1963 beëdigd als advocaat. Hij studeerde Nederlands recht, Engels recht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn studie was Bram advocaat-stagiaire bij de maatschap Van der Feltz & Voûte (1964-1967). Daar verdiepte hij zich in het handelsrecht, waarbij hij zich als advocaat van rederijen in het bijzonder op het zeerecht richtte. Aansluitend werd hij partner bij de maatschap Dolk, Verburg & De Koning, waar hij als advocaat van ladingbelanghebbenden verdere expertise in het handelsrecht vergaarde (1968-1974). In 1974 richtte hij samen met Folkert de Koning en Jurrian Koetsier het advocatenkantoor De Koning & Mulder (1974-1999) op, welke maatschap in 1999 fuseerde met SchutGrosheide (1999-2003). De fusie tussen SchutGrosheide en het Engelse DLA was aanleiding voor Bram om in 2004 met een aantal anderen het advocatenkantoor De Koning & Mulder voort te zetten (2004-2008). In 2008 richtte hij uiteindelijk Codex Mulder op. Na korte tijd traden Jurrian, Hinno en Jeroen toe.

Advocaat

bram.mulder@codexmulder.com